Tilbygg og restaurering til beste for hus og mennesker

Tilbygg er først vellykkede rent arkitektonisk når de ikke ligner tilbygg, men oppleves som en naturlig og harmonisk del av bygningskroppen. Vi kommer gjerne på befaring og utformer tegninger utfra husets linjer, tomteforhold og behov. Søknader og øvrig papirarbeid vis a vis kommunen kan vi også ordne. Våre egne snekkere sørger for at byggingen skjer forskriftsmessig og etter planen- i samarbeid med andre seriøse håndtverksbedrifter vi har avtaler med.


Wilson Eiendom AS, Osloveien 191, 1449 Drøbak | post@wilsoneiendom.no | Tel 40 00 58 97