Murer og forfar Konrad Nilssen fra Blylaget, NesoddenDet kommer to unge menn gående mot Follo fra Värmland,
mellom seg leier de ei ku.
Anders og Carl er kamerater, året er 1870.
Turen de to har begitt seg ut på er ingen lystseilas- karene er sultne.

...Les mer

I Brønnøysundregisteret står det at Wilson Eiendom ble registrert som eget selskap høsten 2012 . Visst er det sant. Men, om selskapet er nytt, er fartstiden lang og fundamentet solid. Vår daglige leder, Thomas Wilson, har i mer enn 10 år hatt tilsvarende stilling i LillesandHus på Sørlandet. Også våre håndverkere har vært fast ansatt i LillesandHus i mange år. Og stadig bygger vi LillesandHus.

Registreringen av Wilson Eiendom AS har hovedsaklig praktiske årsaker. Etter at vi etablerte oss på Østlandet med kontor i Drøbak, ble det raskt behov for en sterkere lokal styring og tilhørighet. Alle vi som arbeider i Wilson Eiendom har røtter i regionen, vi kjenner menneskene og geografien, vi er kort og godt hjemme i et marked som har tatt imot oss med åpne armer!


Wilson Eiendom AS, Osloveien 191, 1449 Drøbak | post@wilsoneiendom.no | Tel 40 00 58 97